İnsan evrimi hakkında güncel bilgiler

Posts tagged “ilk Homo türleri

HOMO ERECTUS

ÇOK FARKLI YÜZLERE SAHİP BİR İNSAN TÜRÜ

Homo Erectus Üç Kıtaya Birden Yayılıyor

2,0 milyon yıl önce Doğu Afrika’da ortaya çıkan Homo erectus gerçek anlamda “ilk insan” olarak tanımlanır. Homo erectus’un doğrudan atası kimdi bu konu henüz açıklığa kavuşmamıştır.

Homo erectus modern insan Homo sapiens’in atası olarak kabul edilmektedir. Homo erectus aynı zamanda Afrika kıtasını ilk terk eden ve oradan Asya’nın güney bölgelerine ve Avrupa’nın bazı bölgelerine yerleşen ilk insan türüydü.

(daha&helliip;)


HOMO ERGASTER

Ayrı bir Tür mü? Yoksa Homo Erectus’un Erken Bir Varyantı mı?

Homo erectus’a ait en eski fosil kalıntılar 1.9 milyon yıl öncesi döneme ait olup Afrika kıtasında bulundular. Şimdiye kadar Homo ergaster olarak adlandırılan bir varyant ise ortaya bir çok yeni sorular atıyor.

(daha&helliip;)


HOMO GEORGİCUS

Afrika Dışına Çıkan İlk İnsan

Görünüşe göre Homo erectus şimdiye kadar düşünülenden çok daha erken bir dönemde Afrika’yı terk etti. Nitekim günümüzden 1,8 milyon yıl önce Gürcistan’da hali hazırda Homo erectus popülasyonlarının yaşamış olduğu ortaya çıkarıldı.

(daha&helliip;)


PEKİN VE JAVA ADAMI

Homo Erectus Asya Kıtasına Ulaşıyor

Bir dönem sonra Homo erectus göç etmeye devam ederek Güneydoğu Asya’ya ve oradan Endonezya’ya da ulaşır. Bu göçün tam olarak ne zaman gerçekleştiği henüz tam olarak bilinmemektedir.

Endonezya’nın Java Adasında bulunan kalıntılar 1,5 milyon yıl öncesini gösteriyor. Kalıntıların yaşına dair diğer tahminler ise 700.000 yıl öncesini öne sürüyor. Buna karşın Pekin Adamının günümüzden 500.000 yıl önce Çin’de yaşamış olduğu ise açık bir şekilde belgelenebilmiştir.

(daha&helliip;)


HOMO FLORESİENSİS

Flores Adasında Yaşayan Cüceler

2003 yılında Endonezya’nın Flores Adasında adeta cüce boyutlarına sahip ve boyları ancak 1 metreye kadar varan hominid fosilleri bulundu. Haberi yayınlayan medya bu kalıntılara cüce anlamına gelen “hobbits” adını taktı.

(daha&helliip;)


HOMO ANTECESSOR

Batı Avrupa’nın İlk İnsanları

Günümüzden yaklaşık 1,2 milyon yıl önce İspanya’da özellikleri hiç bir şemaya uymayan bir Homo erectus türü görünmeye başlar. Kalıntıları Atapuerca mağaralarında bulunan Homo antecessor, bir çok insan türünün karışımı olan melez bir insan türüydü.

(daha&helliip;)


HOMO HEİDELBERGENSİS

Son Homo Erectus

Günümüzden 500.000 ile 200.000 yıl öncesi bir dönemde Homo erectus’un Avrupa kıtasında yaşamış olan varyantı Homo heidelbergensis olarak tanımlanır. Dönemine göre hali hazırda bir çok gelişmiş yeteneklere sahip olan Homo heidelbergensis Neandertallerin atası olarak kabul görmektedir.

(daha&helliip;)


ARKAİK HOMO SAPİENS

Homo Sapiens’in Atası

Homo sapiens’in Afrika’da Homo erectus’tan ne zaman ve nasıl evrildiğine dair şimdiye kadar ancak çok az sayıda fosil kalıntılar bulunabilmiştir. Daha sonraki dönemlerde yaşayan Homo erectus’tan farklılıklar gösteren bu az sayıdaki buluntuları bir şekilde tanımlamak için bunların tümüne “Arkaik Homo sapiens’ denmektedir.

(daha&helliip;)


BU DÖNEMDEKİ GELİŞMELERİN ÖZETİ

Birçok Yüze Sahip Bir İnsan Türü

Homo erestus yaklaşık 2 milyon yıl boyunca yeryüzünde yaşadı ve bu döneme hakim oldu. Görünüşe göre, bu insan türünün birçok yerel ve zamana göre farklı varyantları vardı.

Şimdiye kadar ortaya çıkarılan sayıca zengin fosiller halihazırda bu türün çok erken popülasyonlarının ana vatanları Afrika’yı terk ettiklerini ve kendilerine yeni yaşam alanları bulduklarını gösteriyor. Gürcistan, Asya ve Endonezya’da bulunan fosiller bu göçlere tanıklık etmektedir. Daha sonra onları Avrupa kıtasına doğru gerçekleşen başka göçler takip etti.

(daha&helliip;)


Homo Rudolfensis

Homo Türleri Arasında En Eskisi

Bundan 2.5 milyon yıl önce Australopithecine’lerden Homo rudolfensis oluştu. Bazı araştırmacılar, 1,50 m boyunda, 750 ccm beyin hacmine sahip olan ve 1972 yılında Kenya’nın Koobi Fora bölgesinde antropolog Richard Leakey ve zoolog Meave Leakey tarafından ortaya çıkarılan Homo rudolfensis’i insanın doğrudan atası olarak görür.

(daha&helliip;)


Homo Habilis

Homo Habilis Ortaya Çıkıyor

Bundan 2.3 milyon yıl önceyse Homo habilis görünmeye başladı. Homo habilis (Latince yetenekli insan), soyu tükenmiş hominid türlerinden biridir. Günümüz modern insanın atasını tanımlamak istendiğinde, Homo habilis uzun bir süre boyunca favori olarak kabul edildi.  Homo türüne dahil canlılar arasında muhtemelen insana en az benzeyenidir. Kısa boylu, uzun kolludur. Ancak yüzü fazla çıkıntı yapmaz, yani modern insana benzer şekilde basıklaşmaya başlamıştır.

(daha&helliip;)


Bu Dönemdeki Gelişmelerin Özeti

Homo Türüne ve İnsana Geçiş

Erken insanlardan Homo habilis ve Homo rudolfensis Australopitekuslardan insanlara geçişi teşkil eden ve en erken Homo türleri olduğu  bilinen ilk iki türdür.

Onların henüz ne kadar insansı ve hala ne kadar maymunsu oldukları uzmanlar arasında tartışmalı bir konudur. Ama kesin olan bir şey var, o da Australopitekusların bu dönem sürecinde daha da fazla insansanlaşmaya başladıklarıdır.

(daha&helliip;)


Takip Et

Her yeni yazı için posta kutunuza gönderim alın.

Diğer 33 takipçiye katılın