İnsan evrimi hakkında güncel bilgiler

Posts tagged “ilk Homo türleri

HOMO ERECTUS

ÇOK FARKLI YÜZLERE SAHİP BİR İNSAN TÜRÜ

Homo Erectus Üç Kıtaya Birden Yayılıyor

2,0 milyon yıl önce Doğu Afrika’da ortaya çıkan Homo erectus gerçek anlamda “ilk insan” olarak tanımlanır. Homo erectus’un doğrudan atası kimdi bu konu henüz açıklığa kavuşmamıştır.

Homo erectus modern insan Homo sapiens’in atası olarak kabul edilmektedir. Homo erectus aynı zamanda Afrika kıtasını ilk terk eden ve oradan Asya’nın güney bölgelerine ve Avrupa’nın bazı bölgelerine yerleşen ilk insan türüydü.

(daha&helliip;)

Reklamlar

HOMO ERGASTER

Ayrı bir Tür mü? Yoksa Homo Erectus’un Erken Bir Varyantı mı?

Homo erectus’a ait en eski fosil kalıntılar 1.9 milyon yıl öncesi döneme ait olup Afrika kıtasında bulundular. Şimdiye kadar Homo ergaster olarak adlandırılan bir varyant ise ortaya bir çok yeni sorular atıyor.

(daha&helliip;)


HOMO GEORGİCUS

Afrika Dışına Çıkan İlk İnsan

Görünüşe göre Homo erectus şimdiye kadar düşünülenden çok daha erken bir dönemde Afrika’yı terk etti. Nitekim günümüzden 1,8 milyon yıl önce Gürcistan’da hali hazırda Homo erectus popülasyonlarının yaşamış olduğu ortaya çıkarıldı.

(daha&helliip;)


PEKİN VE JAVA ADAMI

Homo Erectus Asya Kıtasına Ulaşıyor

Bir dönem sonra Homo erectus göç etmeye devam ederek Güneydoğu Asya’ya ve oradan Endonezya’ya da ulaşır. Bu göçün tam olarak ne zaman gerçekleştiği henüz tam olarak bilinmemektedir.

Endonezya’nın Java Adasında bulunan kalıntılar 1,5 milyon yıl öncesini gösteriyor. Kalıntıların yaşına dair diğer tahminler ise 700.000 yıl öncesini öne sürüyor. Buna karşın Pekin Adamının günümüzden 500.000 yıl önce Çin’de yaşamış olduğu ise açık bir şekilde belgelenebilmiştir.

(daha&helliip;)


HOMO FLORESİENSİS

Flores Adasında Yaşayan Cüceler

2003 yılında Endonezya’nın Flores Adasında adeta cüce boyutlarına sahip ve boyları ancak 1 metreye kadar varan hominid fosilleri bulundu. Haberi yayınlayan medya bu kalıntılara cüce anlamına gelen “hobbits” adını taktı.

(daha&helliip;)